Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια εταιρία, με αντικείμενο την εμπορία και διανομή καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Σκοπός της εταιρίας είναι η αντιπροσώπευση διεθνώς αναγνωρισμένων εταιριών για την εμπορία και διανομή των προϊόντων τους στην ελληνική φαρμακευτική και λιανική αγορά.

Τα παραπάνω όμως αποτελούν μία απλή περιγραφή της δραστηριότητάς της εταιρίας μας. Σημασία για εμάς όμως δεν έχει μόνο το αντικείμενο της δραστηριοποίησης μας, αλλά το πώς θα επιτύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει, και αυτός ο στόχος είναι να μπορέσουμε να γίνουμε οι ηγέτες σε αυτή την τόσο ανταγωνιστική αγορά. Αυτός ο στόχος μας ανάγκασε να θέσουμε πολύ ξεκάθαρες προτεραιότητες και να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τους πυλώνες στους οποίους θα στηριχτούμε από την πρώτη κιόλας μέρα.